Технологията и обществото

Технологията е благосклонност и в полза за обществото. Тя може да окаже значително положително въздействие над обществото.