Как се инсталира климатик

Монтажът на всеки един климатик е толкова важен, колкото и правилната експлоатация, почистване и поддръжка. Ето, защо всяко устройство има набор от инструкции, с които всеки потребител трябва да е запознат. Това се прави преди пристъпване към инсталиране.

За монтаж на климатик задължително е да се потърси специалист. При инсталирането се използват проводници, тръби и много други елементи. Преди самата процедура е добре да се разгледа и книжката с упътвания. Така ще може да се постави и правилна диагностика на климатиците дд трейд FUJITSU AS-J40Т.

Научете повече тук: http://alfhildr.eu

Разгледайте интересна информация от този адрес: http://silviaro.eu

Това: http://gerhardde.eu може да ви е от полза

За окабеляването се търси квалифициран електротехник, който да отговаря на изискванията за електрическа безопасност.

Също важно е потребителят да осигури захранване на квалифицирания електротехник, съгласно изискванията за безопасност.

Ако устройството не е снабдено със захранващ кабел, разстоянията между прекъсвачи и контактни клеми не бива да са по-малки от 3.0 мм.

Ако климатикът е свързван постоянно с фиксирана връзка, където преминава ток по-висок от 10 мА, с фиксирана връзка, трябва да се постави и предпазител.

Електрическата верига трябва да е оборудвана с прекъсвач и предпазител и с капацитет с 1.5 пъти по-висок от максимума електричество.

Друго, което трябва да се знае при инсталиране на климатик, че:

Климатикът винаги се монтира върху здрава опора.

Инсталирането винаги трябва да е съобразно с норми за свързване на проводници.

Важно е уредът да е фиксиран добре, в противен случай необичайни шумове, вибрации и др. могат да смущават да повредят устройството в бъдеще.

Инсталирането на външния модул се извършва на място, където шумът при работа на климатика няма да обезпокой никого, в това число съседи.

Ако захранващият кабел е увреден, трябва да бъде сменен в сервиз или от квалифициран техник.

При инсталиране на климатика, захранването трябва да е лесно за достъп.

Scroll to Top