Хомеопатия и закона на Самюел Ханеман

Хомеопатията е клон в медицината, основаващ се на цялостното състояние на пациента, а не само на отделни изолирани симптоми“ – из Хомеопатия-медицината на новото време.

Хомеопатията е систематичен подход водещ към мощно засилване на жизнените сили на тялото, който отвежда към лечение на болестта. Хомеопатията се базира на прости принципи, излезли дълбоко от Природата. Много от тези принципи са противоречащи на общоприети схващания.

Хомеопатията с всички подразделения е сложна дисциплина. Принципите и идеите заложени в нея са трудни за разбиране в много от случаите. За да се прилагат успешно, някои от подходите на лечение с хомеопатия изискват години. Хората практикуващи хомеопатия, често залягат над книгите толкова дълго, колкото време изисква и едно стандартно медицинско обучение. От най-голяма роля е опита, който се натрупва с времето.

За да разгледаме подобаващо хомеопатията, трябва да хвърлим един поглед назад в миналото. По-скоро става дума за 2 века по-рано, когато човек на име Самуел Ханеман пише книга, в която поставя основите на нова медицина, наречена Хомеопатия.

Ханеман е от малък град в Германия, носещ името Торго. През 1810 г. той пише своята първа авторска книга, озаглавена „Органон на лечителското изкуство“. Първото органон произхожда от гръцкия и значи средства. В онези години Самуел е известен лекар, а изданието му събужда смут сред медицинските общности. Много от предлаганите в нея методи и практики са в противовес с традиционната медицина на онова време.

Ханеман е „бащата“ на Хомеопатията и един ден името му може би ще стои до имена на други велики личности на всички времена като Айнащйн, Нютон, Хипократ. Неговите прозрения са радикални и трайно полагат основите на промяната в схващанията, не само тносно здравето, но и по отношение болестите.

Хомеопатия произхожда от гръцкия език и означава “omeos” “подобен“ и “pathos” „страдание“. В резултат съчетанията, Хомеопатия означава „да се лекува с нещо, което причинява ефект, подобен на страдание“. За да напише и публикува своята книга Ханеман, отделя опит събиран в продължение на 20 години. Според Самуел Хаман:

Медицинското лечение се основава на определени закони, съществуващи в природата;

Никой не може да се изцери, без да спазва тези закони;

Не съществуват болести, има само болни индивиди;

Една болест винаги е динамична по природа. Следователно, за да бъде излекувана, то и лекарството й трябва да е динамично;

Пациентът се нуждае само от едно-единствено лекарство в хода на своето лечение. Такова няма да се постигне, ако не му бъде дадено правилното лекарство.

„Най-висшето и единствено призвание на лекаря е да възстанови здравето на болния и това се нарича Лекуване“ – Самуел Ханеман.

Scroll to Top