Холистични подходи в хомеопатията

Днес е трудно да се определят корените на Хомеопатията. Исторически този начин на мислен се простира назад още от времето на Хипократ, но с навлизане на технологиите и през последните години революцията в хомеопатичната индустрия бележи непознати стойности.

Днес добрата информираност позволява на стотици хиляди хора по света да прилагат изпитани техники, хомеопатични продукти и всякакви нововъведения в лечението с хомеопатия.

Днес лесно можем да кажем, че възраждането на тази наука е повлияно от развитието на психологията, вдъхновено от висшето ниво на образование, постигане и въведение в новото време.

Днес всички открития ни отвеждат към множество клиники, курсове, публикации, семинари, дейности. Всяка от тях въвеждаща ни в „холистичното здраве“. Водеща тук е идеята, че всеки от нас, всяко живо същество е единно цяло. Всеки човек е разделен на отделни части, а всяка от тези части има своя специфична болест и се отнася към дадена диагностична категория.

Холистични подходи:

Според хомеопатичните възгледи не можем да бъдем разделени на вярвания, възгледи, начин на живот, без да нарушаваме основен космически закон. Всеки един човек е уникален индивид, цялостна и завършена система, която функционира и си взаимодейства с останалата Вселена. Ето, защо хомеопатията разглежда всяко състояние на здраве или болест именно в такъв аспект.

Друг холистичен подход е свързан и с единствения начин за лечение на дадена болест, а именно, чрез засилване защитните сили на засегната личност. За разлика от конвенционалната медицина, която разглежда даден симптом в човешкия организъм като смущение, което трябва да бъде постигнато, то в хомеопатията и холистичния подход цели да оцени даден симптом като опит на тялото да се излекува или да сигнализира, че то е в беда и трябва да бъде уважавано.

За да бъдат ясно разбрано основите на хомеопатията, трябва да се разгледат внимателно холистичните практики.

Практикуващите холистична медицина помагат на „пациентите“ да открият в кои аспекти от своя живот са склонни да стимулират естествени процеси. Като най-голям принос за възстановяване на здравето е възгледът на болния.

Първият холистичен подход, който печели всеобщо одобрение е храненето. Такова става популярно през 1950 г., а първи автор на книга за хомеопатичното хранене е Адел Дейвис. В своето издание Адел признава, че в основа на доброто здраве лежи правилното хранене.

С времето, движението за правилно хранене минава всякакви граници. Набляга се главно на двата съществени принципа – осигуряване на подходящи хранителни вещества и детоксикация на тялото. В резултат се постига баланс в поддържане жизнените сили на организма и освобождаване на товара токсини.

По-късно към правилното хранене и детоксикацията на организма се добавя още една необходимост за тялото – физическата активност. Правилното хранене и физическите упражнения са чудесни за поддържане на здравето, когато един път е постигнато.

Хомеопатията е сложна наука, която залага на природна медицина. Тя има способността да предложи ефективни похвати за лечение и профилактика на хронични заболявания и остри такива. Хомеопатията е събирателен образ на холистичната медицина и истинското изцеление е факт.

Scroll to Top